Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Producten bestellen

U kan zonder in te loggen producten bestellen. U kan uiteraard ook een account aanmaken of wanneer u al een account heeft inloggen, dit maakt het u immers makkelijker wanneer u een volgende keer besteld. Wanneer al je gewenste artikelen zijn toegevoegd aan je winkelwagentje klik je op winkelmandje en vervolgens op “Afrekenen” . Vervolgens dien je uw adresgegevens op te geven zodat wij deze bestelling kunnen verwerken. Na betaling krijgt u een mail dat het bedrag overgemaakt is en dat de producten worden klaargemaakt voor verzending, u krijgt een mail met een traceernummer zodat u uw bestelling kunt volgen. De geldigheidsduur van het aanbod en van de promotieprijzen geld zolang de voorraad strekt.

Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen De Haarspecialist BVBA, de leverancier Tel:(0032(0)14218100, bij wie je via deze website producten bestelt, en jezelf, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer je, nadat je via deze website één of meerdere producten hebt besteld en van supermillionhairshop langs elektronische weg de orderbevestiging van jouw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor jou toegankelijk is. De verkoper verbindt er zich toe geen minderjarigen aan te zetten om een bestelling te plaatsen

Klachten en regeling van geschillen

De verkoper verbindt er zich toe de volgende regels inzake de regeling van geschillen na te leven.

– De verkoper voorziet in een online klachtenprocedure waarin de koper binnen de 5 werkdagen wordt ingelicht over de termijn waarbinnen hij van de verkoper een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.

– De verkoper geeft de voorkeur aan een minnelijke regeling van eventuele klachten.

– In geval van geschil is enkel het Belgische recht van toepassing.

Aanbiedingen, acties en promoties

Alle aanbiedingen, acties en promoties op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. supermillionhairshop beschikt over voldoende voorraad voor de duur van de promotie. Is ondanks alles het product toch uitgeput dan zal er een bestelling geplaatst worden bij de fabrikant of geheel vrijblijvende een gelijkwaardig product aangeboden worden. Indien een product niet meer voorradig is of niet meer te verkrijgen is wordt u via elektronische weg verwittigd.

Betalingsmethoden

supermillionhairshop accepteert de volgende betalingsmethoden:

  • Met overschrijving op de BNP Paribas Fortis bankrekening BIC-Code: GEBABEBB IBAN-nummer: BE76 0016 7052 4195 supermillionhairshop (De Haarspecialist BVBA), Sint-Maartenstraat 5, 2250 Olen, België
  • Met Mollie via bankkaart of Credit Card  

Afhaling & Verzendingskosten

Afhaling

Je kan de producten ook afhalen of kopen bij De Haarspecialist op het adres Sint-Maartenstraat 5, 2250 Olen, zo betaal je uiteraard geen verzendkosten. Gelieve wel even telefonisch contact op te nemen om te zien of uw product voorradig is.

Openingsuren : zondag, maandag en dinsdag gesloten

  • Woensdag tot vrijdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 18:00
  • Zaterdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00

Al de op de site genoemde tarieven zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.

Verzendkosten

De administratie- en verzendkosten per bestelling zijn voor Belgie 6,00 Euro en voor Nederland 8,00 Euro. Mocht het zo zijn dat een bestelling in 2 delen verzonden moet worden (bijv. i.v.m. langere levertijd) dan komen de verzendkosten voor de nalevering voor onze rekening. Verzendingen boven 50.00 Euro zijn gratis voor Belgie en Nederland

Verzending en betaling

Op onze site werken wij uitsluitend met vooruitbetaling. Verzending onder rembours doen wij niet vanwege de te hoge verzendkosten. Verzending van de producten geschiedt na betaling op de rekening van De Haarspecialist BVBA. Indien wij een product niet op voorraad hebben nemen wij contact met u op over de mogelijke levertijd. De normale levertijd voor Belgie bedraagt 1 tot 3 werkdagen.

Garantie

Wij verpakken onze producten zorgvuldig. Indien de producten tijdens het verzenden toch beschadigd zijn, dan verzoeken wij telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen en de producten terug te sturen. U ontvangt dan nieuwe producten.

Prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief 21%BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Levering

De levering van de door jouw bestelde producten vindt plaats door bPost. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. supermillionhairshop zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering binnen twee tot zeven werkdagen te realiseren.

Ruilen en herroepingrecht

Bij afhaling of bij levering ben je verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Ruilen en teruggave is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product. Het is mogelijk om je geld terug te krijgen, het artikel om te ruilen of terug te geven. De producten dienen ongebruikt terug gestuurd te worden en in de staat van aankoop te verkeren. Dan zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

“Bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst

wilt herroepen)

— Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van

toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen :

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze

overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier

op papier wordt ingediend)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Eigendomsvoorbehoud

De Haarspecialist BVBA behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor zolang het door de koper ter zake verschuldigd bedrag niet volledig is voldaan.

Reclamatie

De Haarspecialist BVBA is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal De Haarspecialist BVBA het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Afbeeldingen en productbeschrijving

De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter illustratie. Hoewel wij er alles aan doen om de afbeeldingen werkelijkheidgetrouw te maken kunnen er verschillen zijn met de geleverde producten. Als een artikel niet voldoet aan de productbeschrijving en/of afbeelding kan je het artikel kosteloos retour zenden.

Leveringsplicht en fraudebestrijding

Wij behouden ons het recht voor om orders die via onze website zijn binnengekomen te weigeren. In zo’n geval betalen wij het aankoopbedrag uiteraard terug, indien dit reeds betaald is. Van dit recht maken wij bijvoorbeeld gebruik als er artikelen verkeerd geprijsd zijn of als er door een software storing een verkeerd bedrag wordt aangerekend. Daarnaast besteden wij bijzonder veel aandacht aan de bestrijding van credit-card-fraude en andere vormen van fraude. Helaas kan dit de uitvoering van uw order soms vertragen. Wij zullen echter altijd een betalingsvorm aanbieden waarmee wij uw order snel kunnen versturen. Wij vragen je begrip voor dit beleid. Over de wijze waarop wij onze orders en betalingen controleren kunnen we helaas geen mededelingen doen.

Beperking van aansprakelijkheid

De verkoop van producten van supermillionhairshop gebeurt elektronisch. Zodoende bent u ermee akkoord dat supermillionhairshop elektronisch met jou communiceert. Het is supermillionhairshop toegestaan jou e-mailberichten en andere mededelingen te sturen met betrekking tot jouw bestelling via het Internet. Voor zover toegestaan door de wet, bent je ermee akkoord dat bovenstaande elke wetgeving vervangt die andere methodes of timing voorschrijft met betrekking tot de ontvangst van kennisgeving aangaande jouw bestelling.

Privacy

supermillionhairshop is gerechtigd berichten via andere weg te sturen, bv. per post en heeft ook het recht geschreven berichtgeving te ontvangen indien deze wijze elders in de Overeenkomst gespecificeerd is. Voor zover toegestaan door de wet, ben je, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten. Alle bekendgemaakte gegevens worden door supermillionhairshop geregistreerd. Op het beheer van deze gegevens is de wet op de privacy van toepassing. Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden beschikbaar gesteld, met of zonder uw toestemming.